biuro@pak-system.pl

Masz pytania? Zadzwoń: 790 700 241

Recykling papieru i tektury, czyli jak korzystne jest gospodarowanie makulatury

Kartonowe opakowanie na wodę, na tle morskich fal

Recykling to sprzyjający środowisku proces ponownego wykorzystania materiałów, takich jak papier i tektura. Polega on na przetworzeniu zużytych materiałów w ten sposób, by zamiast je wyrzucać, móc ponownie znaleźć dla nich zastosowanie. Zużywamy ogromne ilości papieru oraz tektury i niestety często, zbyt często, nie poddajemy tych materiałów recyklingowi. Wyrzucony papier gromadzi się wraz z innymi śmieciami na wysypiskach, przyczyniając się do zanieczyszczeń powietrza i innych problemów z jakimi obecnie boryka się nasza planeta.

Jak papier powstaje?

Należy najpierw odpowiedzieć sobie na to pytanie, by lepiej zrozumieć proces recyklingu. Papier powstaje najczęściej z masy drzewnej, choć może powstać z innych materiałów, jak chociażby bambusa czy bawełny. W połączeniu z wodą, wpompowuje się tę masę do urządzeń z zainstalowanymi matami specjalistycznymi. Poprzez drżenie tychże urządzeń, materiał osusza się i tak oto zostaje sam papier.

Jak przebiega proces recyklingu?

Ponieważ pisanie i drukowanie na papierze wcale nie uszkadza w żaden sposób papieru, zdecydowana jego większość nadaje się do ponownego użytku.

Proces rozpoczyna się od nagromadzenia zużytego już papieru, który sortuje się w grupy podobne do siebie jakością, grubością itd. Papier przekształca się ponownie w masę, taką samą jak przy powstawaniu nowego papieru, oddzielając od papieru wszelkie inne materiały, które mogły się w międzyczasie pojawić. Następnie zebraną masę papieru odbarwia się, aż do momentu ponownego osiągnięcia koloru białego. Na koniec z masy wybierana jest woda i suchy już papier jest znów gotowy do użytku.

Jakie zalety wynikają z recyklingu?

  1. Ochrona środowiska. Skoro już wiemy, że papier powstaje w głównej mierze z masy drzewnej, a także innych roślin, wiadomym też jest, że bez wycięcia wystarczającej ilości drzew nie można stworzyć papieru. A roślinność jest nam wszystkim przecież potrzebna. Bez wystarczającej ilości tlenu, żaden ssak nie byłby w stanie przeżyć. Ponieważ przez ostatnich kilka dekad problemy związane z wycinką lasów są szczególnie widoczne, takie oszczędzanie drzew wydaje się być jedną z lepszych rzeczy, jakie możemy uczynić dla środowiska.
  2. Zmniejszenie zapotrzebowania na śmietniska. Używając papieru ponownie nie musimy go wyrzucać.
  3. Ograniczenie konsumpcji wody potrzebnej do tworzenia nowego papieru. 
  4. Zapewnienie stałego źródła papieru. 
  5. Redukcja emisji. Maszyny recyklingowe zużywają mniej energii.

Mimo, że papier i tektura pochodzące z recyklingu są nieco gorszej jakości, warto gospodarować makulaturę w ten właśnie sposób.